...

کثیر سرما

تعمیر یخچال های صنعتی

تعمیرات فریزرهای صنعتی

کثیر سرما

نصب و راه اندازی و سرویس شارژ گاز یخچال و فریزرهای صنعتی

نصب یخچال های صنعتی

راه اندازی فریزرهای  صنعتی

تعمیرات یخچال ایستاده

تعمیر فریزر خوابیده

شارژ گاز یخچال

تعمیرات فریزرهای صنعتی

کثیر سرما

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۸۸۹۹۴۹ و ۰۹۳۶۳۸۸۹۹۴۹


 کد آمارگیر