...

موتور یخچال ایستاده

فروش موتور یخچال های ایستاده

کمپرسور یخچال ایستاده صنعتی

موتور یخچال ایستاده

خرید و فروش انواع موتورهای یخچال های ایستاده

تلفن : ۷۷۵۲۱۴۶۴-۰۲۱

فکس : ۷۷۵۲۷۷۶۴-۰۲۱

موبایل : ۰۹۱۲۶۰۱۸۰۰۴

حمید شاپورگان


 کد آمارگیر