...

فروش زمین ۱۷۰۰ متر مربع داخل آبسرد -دماوند

فروش زمین آبسرد دماوند

فروش زمین ارزان دماوند

فروش زمین

فروش زمینی به متراژ ۱۷۰۰ متر مربع داخل آبسرد -دماوند با امکانات آب و برق ،گاز، تلفن
زمینی به متراژ ۱۷۰۰ متر مربع داخل آبسرد با امکانات آب و برق ،گاز، تلفن که به محض ساخت انشعاب داده میشود، با ۲۷ دقیقه آب کشاورزی و بر ۳۴ متر یک طرف دیوار کشی شده و یک طرف فنس متری ۱۸۰ هزار تومان
فروش زمین ۱۷۰۰ متر مربع داخل آبسرد -دماوند
نظامی۰۹۱۹۱۰۶۶۷۵۴
rose_nezam@yahoo.com
۳۰۶۰۰۰۰۰۰تومان


 کد آمارگیر