...

فروشگاه سلامت

فروش موتور یخچال های صنعتی

فروش کندانسور و لوله مسی یخچال های صنعتی

موتور یخچال صنعتی

بورس موتور و کندانسور و لوله مسی

بورس قطعات یخچال و فریزر و سرد خانه

تلفن : ۷۷۵۲۱۴۶۴-۰۲۱

فکس : ۷۷۵۲۷۷۶۴-۰۲۱

موبایل : ۰۹۱۲۶۰۱۸۰۰۴

حمید شاپورگان


 کد آمارگیر