...


وسایل ساندویچی

وسایل یک ساندویچی از جمله فر غذا و فر پیتزای چهارتایی و یخچال خمیده ویترینی و چهار دست میز و صندلی و میزکار و ظروف مخصوص

fer

کلیه وسایل یک ساندویچی از جمله فر غذا و فر پیتزای چهارتایی و یخچال خمیده ویترینی و چهار دست میز و صندلی و میزکار و ظروف مخصوص و … به علت کمبود وقت با قیمت استثنایی دو میلیون و پانصد هزار تومان به فروش میرسد.
شماره تماس ۰۹۱۹۱۸۹۳۳۶۵


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

 کد آمارگیر