...

نیازمندیها ، تبلیغات رایگان ، آگهی رایگان

شرکت پتروپلیس

کدزن اتوماتیک لیبل گشتا صنعت مشهد

دستگاه تاریخ زن مکانیکی اتوماتیک از گشتا صنعت مشهد

دستگاه پرکن حجمی از گشتا صنعت مشهد

دستگاه پرکن محصولی از گشتا صنعت مشهد

چاپگر لیبل از گشتا صنعت مشهد

دستگاه تاریخ زن حرارتی پنوماتیک از گشتا صنعت مشهد

تاریخزن اتوماتیک کارتن از گشتا صنعت مشهد

دستگاه تاریخزن حرارتی دستی از گشتا صنعت مشهد

دستگاه رول برگردان با چاپ تک رنگ از گشتا صنعت مشهد

دستگاه رول برگردان

دستگاه رول با چاپ تک رنگ

رول برگردان کد آمارگیر